Google kort

Tilføjer Google Maps en funktion, der lader kørere udfordre hinanden til et løb?

'Tom vil køre race,' så en mockup ud til at sige.