Ivana Trump

Er disse rigtige 2023-billeder af Ivana Trumps gravplads på Trump Golfbane?

De pågældende billeder, taget et år efter, at Ivana Trump blev stedt til hvile, viste stedet skjult med græs og ukrudt.