kansas

Godkendte Kansas' lovgivende forsamling 'genitale inspektioner' af studerende til at dyrke sport?

Lovgiveren tilsidesatte guvernør Laura Kellys veto om lovgivning, der forbyder transpiger og -kvinder at dyrke skolesport.

Video viser politiets razzia af den 98-årige redaktør Joan Meyers hjem dagen før hendes død

Politiets razziaer den 11. august på avisen Marion County Records kontorer i Kansas og Meyers hjem bragte international opmærksomhed om sagen.