Heste

Viser dette billede historiens største hest?

Neigh.