illinois

Vedtog Illinois State House et lovforslag, der forbød bogforbud på biblioteker?

Demokrater, der kontrollerer begge lovgivende kamre, hævdede, at bogforbud er rettet mod marginaliserede samfund.